Home

Deze blog is opgezet voor het vak Geschiedenislab II en gaat in op de kraakbeweging van de jaren zestig tot en met de jaren tachtig.

Achtergrondinformatie

In het voorjaar van 2015 deden de ontruiming van het Bungehuis en het Maagdenhuis oude tijden herleven in Amsterdam. De bezetting van leegstaande woon- en kantoorpanden was in de jaren zestig tot en met tachtig een beproefd actiemiddel van activistische jongeren, die hiermee aandacht vroegen voor de heersende woningnood en vastgoedspeculaties. In deze periode organiseerden krakers zich in sociale bewegingen die voortdurend in conflict kwamen met de gevestigde orde, en uiteindelijk zelfs de inzet van het leger uitlokte.

Bezetting Maagdenhuis, 2015

Opdracht

In de geschiedschrijving is veel aandacht voor de doelen van krakers alsook de reacties van gezagsdragers, maar de interesse van historici gaat minder vaak uit naar hun middelen. De deelnemers aan dit laboratorium gaan hierin verandering brengen door de bezwaarschriften, muurkranten en pamfletten van de kraakbeweging te bestuderen. Het gaat hier om de wijze waarop hun boodschap tot stand kwam, het beoogde effect, het behaalde resultaat en de reacties van zowel publiek als politiek. Kunnen we spreken van een vastomlijnd discours met een eigen betoogtrant en beeldtaal, of was de communicatie even anarchistisch georganiseerd als de activisten zelf? Met gebruikmaking van het zogenaamde Staatsarchief (IISG) analyseren studenten propagandamateriaal rond belangrijke episodes in de geschiedenis van de Amsterdamse kraakbeweging.

Presentatie

Veel historici gaan na hun opleiding aan de slag als zelfstandig journalist of publicist. Voor de digitale presentatie van hun werk maken deze beroepsgroepen vaak gebruik van WordPress. Studenten van dit vak leren hoe zij binnen een WordPress-omgeving snel en scherp hun bevindingen presenteren aan een breder publiek.